loader

Kassa

KOHVIUBADE PÄRITOLU JA SERTIFITSEERIMINE

Caffebo kohvioad on pärit paljudest erinevatest riikidest üle kogu maailma ning need jõuavad meieni spetsiaalsetes riidest kottides. Kui need kotid on täitnud oma funktsiooni, leiame neile uued omanikud, toetades sellega ringmajanduse põhimõtteid.

Õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduse sertifikaadid on tõhus viis veenduda, et meie kohv on jätkusuutlik. Sertifitseeritud kohv võimaldab meil toetada nii kestlikku arengut kui ka kohvikasvatajate heaolu, pakkudes neile sertifitseerimissüsteemide kaudu teavet kestlike viljeluspraktikate ja efektiivsete tootmisviiside kohta. Kohviubade hulgast leiab nii Fair Trade, Rainforest Alliance kui ka mahepõllumajanduse sertifitseerimismärgiga tooteid, mis on tähistatud vastavate märgistega.

KESKKONNASÕBRALIKUD RÖSTIMISPROTSESSID

Kohviubade röstimisel kasutame energiatõhusaid röstimisseadmeid ja -protsesse ning täies ulatuses rohelist elektrit, et vähendada meie süsinikujalajälge. Igapäevaselt optimeerime kohviubade röstimisprotsesse, koondades röstimised võimalikult suures osas ühele päevale, et minimeerida energia- ja ressursikulu.

Meie kohviubades on  akrüülamiidi sisaldus väga madal – ligikaudu 200 µg/kg, mis jääb väga palju alla lubatud võrdlusväärtuse piirnormi 400 µg/kg.

Röstimise kõrvalsaadusena tekivad helbed, millele oleme koostöös kohalike põllumajandusettevõtetega leidnud suurepärase kasutusala. Helbeid kasutatakse põllumajanduses orgaanilise väetisena.